Undervisning 2019 (Roskilde) 
 
Ring eller SMS til mig ved interesse.
 - mit nummer er 41850208
 
Du kan også skrive en besked nu på kontakt siden.
-------------------------------------------
Reiki 1 og 2 kurser | Begge kurser varer en weekend (begge dage 9-17). Jeg underviser på små hold af 2-5 deltagere. Dato for undervisning aftales, når en elev henvender sig. Efter aftale om dato annoncerer jeg efter flere elever til kurset. Det ender altid med, at de helt rigtige kursister dukker op. 
-------------------------------------------
Reiki 3 uddannelsen | Varer ca. 1 år, og består af en undervisning en gang om måneden (typisk en lørdag eller søndag), hjemmearbejde til brug på næste undervisningsdag og deltagelse i årets Reiki 1 og 2 kurser og andre aktiviteter.

Jeg tilbyder normalt Reiki 3 uddannelsen til elever, som jeg selv har undervist i Reiki 1 og 2, men jeg er åben for elever med en anden Reiki baggrund. Det kan også være, at du allerede har gennemført Reiki 3 i en anden skole, og har lyst til at lære Reiki ud fra den forståelse jeg tilbyder. Ring til mig - så får vi en snak om det er rigtigt, at jeg bliver din Reiki 3 lærer.
-------------------------------------------
Hvor mange trin er der efter Reiki 2?
I traditionel japansk Reiki undervises der i tre trin: Shoden (Reiki 1), Okuden (Reiki 2) og Shinpiden (Reiki 3). Det var sådan, at grundlæggeren af Reiki systemet, Usui Mikao sensei underviste.
 
Både i Japan og i vesten har den enkelte Reikilærer, og den organisation læreren hører til, hen ad vejen opdelt undervisningen på forskellig vis. Derfor tilbydes undervisning i Reiki i nutiden i flere forskellige formater: Reiki 1-3, Reiki 1-4, 4A og 4B, Reiki 1-5.

Det sidste niveau kaldes i nogle skoler for Reikimester andre Reiki master teacher og andre, som, holder fast i at sige, at eleven har gennemført Reiki 3 Shinpiden niveauet. At bliver udnævnt som lærer, Shihan, er i nogle skoler et særligt trin. Hos mig er Shihan ikke et særligt trin, men en gerning. De (få, har det vist sig) af mine egne Reiki 3 elever, der efter Reiki 3 gerne selv vil undervise, får al den sparring og støtte jeg kan give dem, samtidig med, at de finder sig på rette på deres egen vej.

På tværs af Reiki organisationer er der ikke en fælles standard for, hvad en Reiki uddannelse skal indeholde. Hver Reiki organisation har sit fokus og sine krav. Jeg er medlem af Shibumi International Reiki Association, og følger deres Code of Practice.
 
Information om kurserne:
 
På Reiki 1 kurset lærer du:
 • Hvordan du healer dig selv og andre med Reiki
 • Teknikker fra Reiki systemet til at grounde din opmærksomhed
 • Hvordan Reiki kan hjælpe dig til at falde endnu mere på plads i livet - og livet i dig
 • Træning i meditation | Både traditionelle japanske teknikker, der har til formål at styrke din enhed med Reiki, og andre teknikker og målsætninger med meditation, som de er beskrevet her
Pris 2.000 kr.
Se undervisningsmateriale til Reiki 1.

På Reiki 2 kurset lærer du:
 • At arbejde med tre af de fire Reiki symboler / kvaliteter
 • Hvordan du træner og bruger dine indre og ydre sanser i Reiki arbejdet
 • Hvordan du healer over tid og afstand
 • Hvordan du holder din egen energi, og ikke bliver overbelastet af sanseindtryk og andres energi
 • Vi træner videre med meditation (se Reiki 1)
Pris 2.000 kr.
Se undervisningsmateriale til Reiki 2.

 
Reiki 3 uddannelsen (i nogle traditioner/skoler kaldet Reikimester kurset) foregår via en række samtaler, hjemmearbejde og evalueringer, indtil både du og jeg føler os sikre på, at jeg har fået formidlet det, som jeg synes er vigtigt at være bevidst om på Reiki 3 niveauet.
 
Din Reiki 3 uddannelse tager typisk et års tid.
 
Om du, efter du har gennemført uddannelsen, selv begynder at undervise i Reiki, eller bruger uddannelsen til at blive klogere på Reiki, og på dig selv, er lige fint med mig. Du er velkommen til at holde kontakt til mig, så vi sammen kan lære mere.
 
Med udgangspunkt i opgaver, egen refleksion og dialog mellem os genbesøger vi de fem elementer i Reiki (De fem invitationer, meditation, symboler, indvielse og healing) for at se, hvilken forståelse vi får af og fra elementerne, når vi ikke ser dem som ydre værktøjer, der kræver handling, men i stedet som invitationer til at stoppe op og lytte til vores indre læremester.
 • Vi samler op på de Reiki teknikker, som du og jeg synes er vigtige i forhold til dit fokus og dine ønsker til, hvad du vil med Reiki
 • Vi arbejdere videre med din forståelse af de fire kvaliteter (symboler)
 • Du lærer, hvordan du bliver ét med de kvaliteter, der kan bruges for at heale og indvie andre i Reiki systemet
 • Du lærer nye teknikker til healing og sansning
 • Vi arbejder videre med grounding, meditation og tilpashed i livet
Pris 5.000 kr.
 
Ring eller SMS til mig ved interesse.
- mit nummer er 41850208
 
Du kan også skrive en besked nu på kontakt siden.
 
Forretningsbetingelser
I prisen for Reiki 1, 2, og 3 er inkluderet et tilmeldingsgebyr på 500 kr. som betales ved tilmelding. Beløbet refunderes ikke, selvom du melder fra det konkrete kursus, men kan dog overføres til et senere kursus. Gebyret dækker mit arbejde / omtanke med at forberede din deltagelse i kurset. Den resterende del af kursusprisen betales senest 14 dage før kurset starter, og refunderes, hvis du må melde fra.
 
 
 
Velkommen til en fantastisk rejse!
Jeg er så glad for, at du overvejer at tage et Reiki kursus, uanset om du tager kurset hos mig eller en anden lærer. At få Reiki ind i sit liv er en enestående gave.
 
Når du søger efter et Reiki kursus og en Reiki lærer, vil du se, at den enkelte lærer lægger vægt på forskellige læringsmål. Det er fint.

Nogle Reiki lærere kalder sig mester eller master teacher. Om man kalder sig lærer eller mester, så er det vigtigt, at du finder en lærer, som matcher de behov du har. Mærk dybt i dig selv, for dine forventninger og dine behov er ikke nødendigvis de samme.

Du kan også vælge at have flere lærere, fra forskellige Reiki linjer. Det har jeg selv gjort, og det har selvfølgelig åbnet min horisont. Gør, hvad der føles rigtigt for dig.  
 
I min Reiki skole har jeg har fem mål for dig:

At du bliver dygtig til at heale
At du falder på plads i dig selv
At
du åbner dine indre og ydre sanser
At du via træning i meditation lærer stilhed at kende 
At du forstår Reiki systemets spirituelle baggrund og mål
 
Hvad er Reiki, og hvad er formålet med Reiki healing?
Det er der mange gode bud på. Jeg hælder mere og mere til, at Reiki primært er en metode til personlig udvikling og til velvære - og sekundært til at heale andre med.

Healing virker - for når du modtager healing falder dit nervesystem og dine tanker til ro - og derved får din krop, dine følelser og din sjæl (dit indre barn) mulighed for at lytte til hinanden. Når der er harmoni i dig, bliver der harmoni omkring dig.

Min nuværende Reiki lærer Frans Stiene og hans kone Bronwen formidler her deres fornemmelse af, hvad Reiki er [YouTube].

En anden måde at forklare, hvad Reiki er, er via Reiki symbolerne.

Reiki er kærlighed
På kurserne lærer du teknikker til at heale dig selv og andre med, men jeg opfordrer dig til gradvist at lade teknikkerne falde bort og i stedet hjælpe dig selv andre via den naturlige, kærlige udstråling, der kommer af at leve et liv i harmoni med dine indre værdier og med verden om os.
 
 
Tak til mine Reikilærere 
 
Hanne Fritzbøger (Usui Shiki Reiki), Reiki 1 og 2
Ulla Berndt Nøhr (Gendai Reiki Ho) Reiki 1
Michael Walter Rasmussen (Usui Shiki Reiki) Reiki 3
Frans Stiene (Usui Reiki Ryoho) Nuværende
... og mine elever.
 
Juri Christensen | Roskilde  | Tlf.: 41850208